Visie

In dit hyperverbonden digitale tijdperk met zijn immer veranderende landschap van organisaties en structuren is het niet moeilijk de ware grondslag hiervan te zien: mensen die samen werken.

Zouden we dit dan niet als uitgangspunt kunnen nemen, en daarin investeren? Als mensen op persoonlijk, team- en organisatieniveau in staat worden gesteld om persoonlijk leiderschap te nemen, dan zal elke functionele laag daarboven niet alleen tot bloei komen, maar zelfs een voorbeeld worden.

Als we de basis aspecten van mensen in ogenschouw nemen -hun angsten, passies, krachten, zwakheden, persoonlijkheden en bagage- wordt het mogelijk om momenten te creëren waarin deze aspecten samen worden gevoegd tot een effectieve groepsdynamiek, gericht op het grotere doel.

Stel je voor, een host die in jou en de groep als geheel geïnteresseerd is. Die iedereen veilig en gelijkwaardig laat voelen. Die er is om jou te begeleiden door een speciaal ontworpen proces, met een vast tijdschema, zonder in te grijpen op de inhoud, maar ruimte laat voor wat er moet onstaan.

Wij hebben het ontwakende potentieel gezien waar groepen volgens deze krachtige principes worden begeleid. Maar ook het sprankelende enthousiasme dat overal zijn weg vind, simpelweg omdat mensen in hun kracht worden gezet en dit willen delen.

Dat is het moment dat er een verandering in de wereld plaats vind. Omdat we voelen dat we bijdragen. Niet alleen aan de organisatie waar we deel van uit maken, maar aan het geheel van de maatschappij. Omdat we mensen zijn. Dus laten we leren elkaar te hosten.